SẢN PHẨM

Từ công ty Morinaga với các nghiên cứu
sâu rộng và nhiều kiến thức chuyên sâu
về thực phẩm và dinh dưỡng.

NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM

 • THỰC PHẨM CÓ LỢI
  CHO SỨC KHOẺ
 • Đem đến nhiều lợi ích
  cho sức khoẻ con người.
 • THỰC PHẨM KHÁC
 • Với hương vị hảo hạng giúp
  tạo ra sự độc đáo hoặc nâng
  cao chất lượng cho sản phẩm cuối cùng của bạn.
 • PROTEINS
 • Milk and whey protein concentrates
  as a high-quality source of nutrients.

RETAIL

 • CREAP
 • Japan’s most well-known creaming powder.
  100% from Milk Ingredients
  It does not contain vegetable fats nor emulsifier

THỰC PHẨM HỖ TRỢ

 • TSURURINKO
 • A food thickener
  Just stir, enjoy the natural flavor of food!
  Makes food easy to swallow!
 • NUTRITIONAL MILK POWDER PLUS
 • Sữa bột với thành phần dinh dưỡng cân
  bằng dành cho người lớn.